Privatne jaslice Beograd

Privatne jaslice Beograd
Privatne jaslice Beograd je kategorija u kojoj su sve privatne jaslice u Beogradu.
Tražite privatne jasle u Beogradu?
Imate bebu i puno poslovnih obaveza?
Pitate se: Gde su u Beogradu privatne jaslice?
Odgovor je na stranici privatne jaslice Beograd koja je pred Vama.
Pogledjate detaljo prezentacije privatnih jaslica, uporedite cene privatnih jaslica, vidite detaljne opise i izaberite privatne jaslice u Beogradu u odnosu na deo grada gde stanujete ili gde radite ili po nekom drugom kriterijumu.
Vaspitači i medicinske sestre koje su obučene za rad sa bebama brinuće se o Vašoj bebi dok ste Vi na poslu.
Bićete bezbrižni jer će vaša beba u beogradskim privatnim jaslicama imati svu pažnju i negu, gledaće nasmejana lica, uvek će biti presvučena, nahranjena i zadovoljna.
vrtic-mala-fabrika-maste-privatne-jaslice

Vrtić Mala Fabrika Mašte

Beograd, Voždovac, Kirila Savića 7 011 3970449 | 060 6543207 |
JASLICE U BEOGRADU.
Akreditovana privatna predškolska ustanova MALA FABRIKA MAŠTE vrši upis dece od jaslenog uzrasta do polaska u školu uz SUBVENCIJE skupštine grada Beograda.
Jaslena grupa u vrtiću Mala Fabrika Mašete ima posebno izdvojen prostor koji je u potpunosti prilagođen najmlađem dečijem uzrastu.
Objekat „Mala fabrika mašte-Voždovac“ je ušuškan u najlepšem delu Voždovca, u bajkovitoj vili od 600m².
Kuća je okružena velikim i lepo uređenim dvorištem od 4 ara, u kojem je smešten prostor za igru i učenje, a u jednom njegovom delu nalazi se i „Etno kutak“ koji deci dočarava trenutke domaćinskog života.
Ceo prostor je organizovan po uzrasnim grupama, od jaslenog dela, koji obuhvata veliki prostor za boravak i zaseban prostor za odmor, preko nivoa za stariju decu, sale za zajedničke (grupne) aktivnosti, pa sve do trpezarije.
Naš drugi objekat „Mala fabrika mašte-Vračar“ nalazi se u jednoj od najlepših ulica na Vračaru (Topolska 9), u novoj i modernoj kući od 450m².
Kuća je okružena uređenim dvorištem od 1 ara, u kojem je smešten prostor za igru i učenje dece vrtićkog uzrasta, a u jednom njegovom delu nalazi se i prostor isključivo namenjen deci jaslenog uzrasta.
Cenovnik
privatni-vrtic-decija-palata-privatne-jaslice

Privatni vrtić Dečija Palata

Beograd, Voždovac, Zaplanjska 60 064 6359481 | 011 3962578 | 064 1331599 |
PRIVATNE JASLICE DEČIJA PALATA Uloga medicinske sestre vaspitača je da stvara uslove za kvalitetan život, negu, učenje i razvoj dece u skladu sa postavljenim ciljevima kroz organizaciju fizičke i socijalne sredine, kroz posmatranje, praćenje i podsticanje dečijeg razvoja, pružanje podrške i pomoći kako deci tako i roditeljima, predlaganjem i osmišljavanjem aktivnosti.
Nega i vaspitno-obrazovni rad sa decom jaslenog uzrasta podrazumeva održavanje higijene, zadovoljenje potrebe za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu, vaspitanje, igru i dole navedene razvojne sposobnosti.
Cenovnik
nas-vrtic-privatne-jaslice

Vrtić Naš Vrtić

Beograd, Autokomanda, Rajka Mitića 14 063 586119 | 011 4096685 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Predškolske ustanove Naš vrtić je verifikovan od strane Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i delatnost će se obavljati po Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.
Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!
Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj sopstveni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.
U cilju osiguranja kvalitetnog vaspitno-obrazovnog rada i nege, podsticanja individualnog sistematskog praćenja razvoja i napredovanja dece brinuće vaspitno obrazovano osoblje:medicinske sestre-vaspitači, vaspitači, saradnik na unapređenju preventivne zdravstvene zaštite i tim stručnih saradnika: logoped i psihoterapeut.
Dok će nastavu posebnih programa izvoditi:profesori stranih jezika, saradnici za fizičko vaspitanje, šah i druge aktivnosti.
Delatnost ustanove obezbeđuje: Preventivnu zdravstvenu zaštitu dece od 1 do 7 godina Vaspitno-obrazovni rad(pripremno-predškolski program i posebni programi) Programiranje vaspitno-obrazovnog rada ostvaruje se u vidu tematskog planiranja po projektima,centrima interesovanja, kroz primenu integrisanog učenja u različitim oblicima rada,a sve u cilju da se dete razvija brzinom koja njemu odgovara.
Uloga vaspitača u ovom ciklusu je: aktivni učesnik, saigrač, posmatrač, izazivač, mirotvorac, pripovedač,… Vrtić obezbeđuje kontinuiran program: -negu i vaspitno-obrazovni rad dece uzrasta od 1 do 3 godine(JEŽIĆ i ZVEZDICA).
-realizacija predškolskog i pripremno-predškolskog programa: 1.predškolski program za uzras od 3 do 5 godina (SLONČE’’) 2.pripremni predškolski program za uzrast od 5 do 7 godina (PANDA) koji se odstvaruje permanentno kroz različite tipove aktivnosti: -životno praktične -istraživačko-saznajne -izražajno-stvaralačke a na principu integrisanog učenja uz primenu različitih metoda i oblika rada.
Igra je sastavni deo učenja i zauzima posebno mesto u našem radu.
Igra je spontana, svesna ili inicirana aktivnost u kojoj je bitniji proces od produkta, nema krajnji cilj i kod dece razvija stvaralaštvo, razvija govor, podstiče na pokret, gradi iluzorni plan(maštu), … Dometi svakog deteta mogu biti ogromni.
Potrebno ih je samo pratiti i rad prilagoditi njima.
Tako i teme kojima se bavimo (Mi kao istraživači,oko mene čuda svuda, moje želje-moje moći, u svetu brojeva i slova, ...) biramo u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i željama.
Igramo se i istražujemo jer tako deca imaju mogućnost da veoma rano otkriju i ostvare kontakt sa muzikom, slikarstvom, pozorištem, filmom, itd.
Kreativni rad čini satavni deo aktivnosti Našeg vrtića likovna (crtanje, slikanje, vajanje,...) muzička (slušanje i usvajanje melodije, sviranje na muzičkim- ritmičkim instrumentima, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku) dramska (razne tehnike pokreta, gluma, recitacija,verbalna i neverbalna komunikacija,...) govorna(ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstva, konfliktne situacije,...) prozor u svet (upoznavanje kulturu i običaje drugih naroda,…) Produkt ovih naših kreativnih aktivnosti i igranja na kraju tematske celine biće izložbe, pozorišne prestave, koreografije, pesme, priče,...(i ko zna šta sve još).
Pripremni predškolski program daje doprinos razvoju fizičke, socijalne, emocijonalne, intelektualne zrelosti kod dece.
Realizacija pripremnog predškolskog programa se odvija u vrtiću (po predviđenom programu rada) kod kuće (kroz izradu domaćih zadataka,...) u školama (organizovana poseta školama u okolini i upoznavanje sa školskom atmosferom).
Razvoj i napredovanje dece se kontinuirano,sistematski prati, dokumentuje i koristi u cilju daljeg planiranja i napredovanja dece,a sve u saradnji sa porodicom.
Razvoj i napredovanje se prati i putem različitih tehnika (ankete, intervjui, ček liste, skale procene, tehnika vremenskog uzorka,…) što čini sadržaj dečijeg portfolija koji se upotpunjuje dečijim crtežima, iskazima, fotografijama, video zapisima, itd.
Sadržaj dečijeg portfolija najverodostojnije oslikava dečiji razvoj i napredovanje.
Naš vrtić imaće razvijen program saradnje sa porodicom koji će se ogledati kroz direktno učešće u planiranju, realizaciji aktivnosti i ostvarivaće se na roditeljskim sastancima, radionicama, otvorenim vratima,interaktivnim panoima,… PU Naš vrtić želi da odgovori savremenim problemima i potrebama roditelja, a naš zajednički cilj je odrastanje dece u zdravoj i stimulativnoj sredini.
Kontinuirani program nege i vaspitno obrazvnog rada jeste dugoročni cilj naše predškolske ustanove koji se obezbeđuje kroz sistem integrisanih programa i sprovodi u malim grupama.
Usluga vrtića uključuje i preventivnu–zdravstvenu zaštitu,zdravu i kvalitetnu ishranu,brigu o deci u vrtiću noću i vikendom, individualno čuvanje deteta, kao i višednevni boravak deteta.
Posetu obrazovnim i kulturnim institucijama(školama, pozorištu, muzejima, ...), odlazak dece na različite izlete koji su vezani za teme i aktivnosti koje se realizuju tokom rada (botanička bašta, poljoprivredna gazdinstva, salaši,zoovrt,...).
Program preventivne zdravstvene zaštite sprovodiće se kontinuirano kroz rad na zdravstvenoj zaštiti dece uz stručnu pomoć i nadzor saradnika na unapređenju preventivno- zdravstvene zaštite, pedijatra, stomatologa, psihoterapeuta i drugih stručnih lica.
Program ishrane ima za cilj unapređenje i očuvanje zdravlja dece kroz sistem uravnotežene ishrane koji je kontrolisan od strane nutricioniste i koji prati zdravstvene i socio-kulturološke razlike i potrebe među decom.
Cenovnik
vrtic-carobna-kucica-privatne-jaslice

Vrtić Čarobna kućica

Beograd, Košutnjak, Pionirska 28 011 3066210 | 063 349697 |
PRIVATNE JASLE U BEOGRADU.
Jaslena grupa u Čarobnoj kućici (od 1 do 2,5 godine).
Program jaslene vaspitne grupe.
Rad na fizičko-senzornom razvoju ( održavanje fizičkog zdravlja dece, formiranje pravilnog držanja tela, ovladavanje motorikom, usavršavanje funkcija čulnih organa i razvijanje navika telesne higijene, uzimanja hrane, za pražnjenje i dr )..
Rad na očuvanju spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svojom sredinom pomoć u stvaranju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti.
Rad na usvajanju elementarnih normi ponašanja u okviru osnovnih moralnih vrednosti.
Rad na kultivisanju i razvoju pozitivnih, integrativnih emocija.
Rad na podsticanju i negovanju prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje.
Podržavanje spontanih pokušaja govorne komunikacije deteta.
Podsticanje i bogaćenje dečjeg govora.
Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih spocosbnosti.
Stvaranje povoljnih uslova za formiranje početnih znanja kroz praktične aktivnosti.
Cenovnik
vrtic-nasa-vila-privatne-jaslice

Privatni vrtić Naša Vila

Beograd, Zemun, Kordunaška 17 064 2796390
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ NAŠA VILA U jaslicama, rad sa decom od 1 do 3 godine planiraće se na osnovu Osnova programa vaspitno – obrazovnog rada sa decom uzrasta do 3 godine na osnovu Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja (Sl. Glasnik RS br. 62/2003, 64/03, 58/04, 62/04) i Pravilnika o osnovama programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom do 3 godine. Ovaj program planiraju i realizuju medicinske sestre vaspitači sa srednjom stručnom spremom uz pomoć stručnog saradnika, diplomiranog pedagoga.
Cenovnik
privatni-vrtic-play-privatne-jaslice

Privatni Vrtić Play

Beograd, Palilula, Ivankovačka 6 011 4059010 | 065 5908590 | 063 295499 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ PLAY Prosečna adaptacija deteta traje od dve do tri nedelje.
U tom periodu, dete kraće boravi u vrtiću, u zavisnosti od njegove reakcije.
Ono postepeno pronalazi svoje mesto u igri i prilagođava se grupi.
Cenovnik
vrtic-bastica-privatne-jaslice

Vrtić Baštica

Beograd, Banovo brdo, Kapetana Popovića 17 011 3545819 | 066 088556 |
PRIVATNE JASLICE VRTIĆ BAŠTICA Program nege i vaspitanja za decu uzrasta od 1 do 3 godine realizujemo kroz stvaranje povoljne vaspitne sredine u kojoj će deca sticati iskustva, otkrivati sebe i svoju okolinu i biti aktivna u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.
Cenovnik
privatni-vrtic-kinder-garden-privatne-jaslice

Privatni vrtić Kinder Garden

Beograd, Palilula, Takovska 45a 011 3293529 | 011 3293528 |
U srcu Beograda, pored Botaničke bašte, nalazi se mala dečija oaza, predškolski vrtić Kinder Garden.
Stvorili smo kreativan i jedinstven prostor za decu uzrasta od 12 meseci do 7 godina. Vrtić poseduje odvojeni jasleni deo.
Cenovnik
privatni-vrtic-kuca-maste-privatne-jaslice

Privatni vrtić Kuća Mašte

Beograd, Bežanijska Kosa, Generala Mihajla Nedeljkovica 153 011 3177499 | 063 378761 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ KUĆA MAŠTE Jaslenu grupu vodi pedijatrijska sestra sa preko 15 godina radnog iskustva u radu sa decom uzrsta od 0-2 godine. Pored bazičnih fizioloških potreba, u našem vrtiću program rada u jaslicama podrazumeva zadovoljavanje i drugih dečijih potreba: - Potreba za emocionalnom sigurnošću - Potreba za kretanjem - Potreba za igrom - Potreba za afirmacijom - Potreba za čulnom stimulacijom - Potreba za saznavanjem i otkrivanjem
Cenovnik
vrtic-sreckolino-privatne-jaslice

Privatni vrtić Srećkolino

Beograd, Vračar, Šumatovačka 39a 063 8001056 | 011 2448283 | 011 2448081 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Mališani su u ovom uzrastu podeljeni u dve grupe: Uzrasta do 2 godine i uzrasta od 2 do 3 godine.
Broj dece u grupama ovog uzrasta je od 8 do 10.
Deca do treće godine uče istražujući, otkrivajući i proveravajući svet svim svojim čulima.
Najprirodniji oblik učenja u ovom uzrastu je igra.
Kroz igru dete upoznaje i daje smisao fizičkom i socijalnom svetu koji ga okružuje, ovladava sobom, izgrađuje odnose sa drugima, angažuje i razvija sve svoje sposobnosti zabavlja se i ovladava veštinama potrebnim za život.
Osnovni zadaci u ovom uzrastu su nam: očuvanje i unapređenje zdravlja dece (kroz aktivnosti preventivno zdravstvene zaštite), negovanje, oplemenjivanje i podsticanje spontanog razvoja deteta ( kroz različite aktivnosti i igru), uvažavanje specifičnosti uzrasta i individualnih potreba deteta stvaranje povoljne socijalno emotivne klime i struktuiranje vaspitne sredine koja zadovoljava potrebe i motiviše dete i omogući postizanje adekvatnih rezultata u sve četiri oblasti razvoja deteta( senzomotornog razvoja, saznajnog razvoja,socijalno-emocionalnog razvoja, razvoj govora i komunikacije).
Cenovnik
privatni-vrtic-veselo-dvoristance-privatne-jaslice

Privatni vrtić Veselo dvorištance

Beograd, Banovo brdo, Blagoja Parovića 117a 011 2545489
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VESELO DVORIŠTANCE. U vrtiću Veselo dvorištance upis dece se vrši tokom cele godine (do popunjenosti kapaciteta).
Od oktobra 2015.
za upis u našu ustanovu možete koristiti subvencije Grada Beograda. Ukoliko ste zainteresovani, potrebno je da se dogovorimo oko početka adaptacije deteta.
Da bi vaše dete prihvatilo ambijent vrtića Veselo Dvorištance, da bi osećalo potrebnu sigurnost, u proces adaptacije morate biti uključeni i Vi.
Cilj nam je uspešno odvajanje deteta od roditelja.
Cenovnik
international-preschool-belgrade-privatne-jaslice

International Preschool Belgrade

Beograd, Dedinje, Šolina 7a 062 1529383
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
JASLICE U BEOGRADU.
Najmlađim polaznicima vrtića International Preschool Belgrade namenjena je jaslena grupa.
U jaslice u okviru International Preschool Belgrade se upisuju deca počevši od godinu dana starosti.
Najmlađoj deci u jaslenoj grupi obezbeđena je kompletna nega i pažnja kako bi rasla i razvijala se okružena ljubavlju i brigom.
Prostor u jaslicama je prijatan i potpuno prilagođen najmlađoj deci.
Radno vreme vrtića International Preschool Belgrade je od 7:30 – 17:30h.
Cenovnik
predskolska-ustanova-vrtic-i-jasle-cudesno-carstvo-privatne-jaslice

Predškolska ustanova, vrtić i jasle Čudesno carstvo

Beograd, Zemun, Cara Dušana 98 065 2245015
PRIVATNE JASLICE ZEMUN.
Jaslice u Predškolskoj ustanovi Čudesno carstvo.
U jaslenu grupu primamo decu od 12 meseci.
Deca su u jaslicama smeštena u prijatnom ambijentu i adektvatno opremljenim za njihov uzrast.
O njima brine stručno osoblje i pruža im svoju punu pažnju i negu.
Cenovnik
privatni-vrtic-izvrnuta-torta-privatne-jaslice

Privatni vrtić Izvrnuta torta

Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 110 011 3110902 | 064 1298375 | 065 3110903 |
PRIVATNE JASLICE NOVI BEOGRAD, JASLENA GRUPA.
Jasleno doba: od 10 meseci do 3 godine.
Cenovnik
vrtic-studio-zmaj-privatne-jaslice

Studio za decu Zmaj

Beograd, Vračar, Hadži Ruvimova 21 011 3448333 | 062 1578522 | 064 1277843 |
PRIVATNE JASLICE U CENTRU BEOGRADA.
U Vrtiću Zmaj radi se sa decom uzrasta od 18 meseci.
Najmlađoj deci u jaslenoj grupi pružena je konstantana pažnja i briga i zadovoljene su sve njihove potrebe.
Filozofija Zmaja je da je dete centar vaspitnog procesa, a ustanova produžetak porodice.
Shodno tome, programski sadržaji planiraju se prema potrebama dece i porodica.
Cenovnik
privatni-vrtic-kreativna-kockica-privatne-jaslice

Privatni vrtić Kreativna Kockica

Beograd, Vidikovac, Vidikovački venac 70 064 1594511 | 061 3222225 | 011 2336076 |
PRIVATNE JASLICE KREATIVNA KOCKICA Osnovni zadatak vaspitnog rada sa decom, jaslenog uzrasta jeste nega, održavanje higijene, zadovoljavanje potrebe za snom, ishranom, boravkom na svežem vazduhu i vaspitanje.
Od prvih dana boravka deteta u jaslicama počinje se sa stimulacijom razvoja govora i čula i usvajanjem kulturno-higijenskih navika.
rogram se ostvaruje kroz igru, uz prilagođene igračke i didaktički materijal.
Raspolažemo sa 150 m2 namenjenih potrebama dece jaslenog uzrasta.
Cenovnik
vrtic-tresnjober-privatne-jaslice

Privatni vrtić Trešnjober

Beograd, Vračar, Đorđa Vajferta 37 011 2440210 | 011 3085078 | 065 2448284 |
PRIVATNE JASLICE U SKLOPU PREDŠKOLSE USTANOVE U BEOGRADU.
Jaslice u vrtiću Trešnjober u Beogradu.
Jaslena grupa je za uzrast dece od 1 do 3 godine.
Radno vreme vrtića je od 6.30 h do 18.00 h, svakog radnog dana, tokom cele godine.
Naš tim čini visoko stručan i profesionalan kadar, odabran i oformljen po utvđenim normativima, kako institucionalnim, tako i strukovnim.
Cenovnik
vrtic-pametnica-privatne-jaslice

Privatni vrtić Pametnica Diplomat

Beograd, Banovo brdo, Beogradskog bataljona 123 011 3572221 | 062 8062280 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
ZAŠTO “PAMETNICA” TREBA DA BUDE VAŠ NAJUŽI IZBOR?
Sigurni smo da pažljivo birati kome poklanjate poverenje kada je čuvanje vaše dece u pitanju.
U našim vrtićima rastu prave male pametnice – vredne, nasmejane i pažene.
Svi objekti imaju interni video nadzor, kao 24-časovni fizičko- tehnički monitoring ovlašćene agencije.
PROGRAMI: Kreativni, sveobuhvatni, odmereni prema mogućnostima i potrebama dece usmereni ka kompletnom razvoju dece u jaslenim grupama.
Programi koji su filigranski spoj tradicije i savremenog jer tradicija se uči, neguje i voli od malih nogu.
Cenovnik
privatni-vrtic-m&m-elefantino-privatne-jaslice

Privatni vrtić M&M Elefantino

Beograd, Dorćol, Pančićeva bb 063 274636
JASLICE U BEOGRADU.
Jaslene grupe: od 6 do 18 meseci i od 18 do 36 meseci - male grupe od petoro do šestoro dece.
Nega i zaštita dece jaslenog uzrasta u vrtiću M&M Elefantino.
Mnogi mališani su u našim jaslicama napravili svoje prve korake i stekli svoje prve drugare.
Cenovnik
vrtic-na-engleskom-step-by-step-privatne-jaslice

Vrtić na engleskom Step by step

Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 87 011 3017790 | 066 5162516 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Program rada u jaslicama sa decom od 1 do 3 i po godine.
Rana dečija iskustva i saznanja imaju veliki uticaj na njihov dalji razvoj.
Step by Step program u jaslicama se zasniva na igri i istraživanju. Pružamo bezbedno i stimulativno okruženje u jaslicama i program koji podržava njihov socijalni, emotivni, fizički i kreativni razvoj.
Deca ovog uzrasta teže ka samostalnosti.
Naš zadatak je da im rpužimo priliku da vežbaju samostalnost i da donose samo odluke da probaju nove stvari.
Podstičemo znatiželju, osećaj ponosa i sposobnosti kod dece, što ih motiviše i podiže samopouzdanje.
Pozitivnim pristupom podstičemo decu da izraze svoja osećanja, želje i mogućnosti.
Deca uče da se igraju zajedno, dele, čekaju svoj red, itd.
Svesni smo toga da se svako dete razvija i napreduje svojim tempom, zbog toga smo obezbedili program i okruženje koji su dovoljno fleksibilni da zadovolje rezličite potrebe svakog deteta.
Radno vreme jaslica: od ponedeljka do petka od 7.00h - 18.00h.
Subota i nedelja si neradni dani.
Cenovnik
predskolska-ustanova-puz-privatne-jaslice

Privatni vrtić Puž

Beograd, Banjica, Bulevar oslobođenja 142 - 144 011 2665461 | 011 3907244 | 063 7693977 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD PREDŠKOLSKA USTANOVA PUŽ. Adaptacija na kolektiv je sa roditeljem tako da nema suza (ni dečijih ni maminih).
Dodjite da se družimo
Cenovnik
vrtic-cili-vili-privatne-jaslice

Vrtić Čili Vili

Beograd, Banovo brdo, Beogradskog bataljona 39g 011 3541386 | 063 697902 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Jaslice Čili Vili.
Dragi roditelji, odvajanje od deteta zbog vraćanja na posao može da bude stresno i za majku i za bebu.
Da bi to iskustvo ostalo svima u lepom sećanju, odlučili smo se da otvorimo jaslenu grupu u okviru našeg vrtića.
Sigurni smo da u “ČILI VILI”-ju možete dobiti svu neophodnu pomoć i podršku kako biste kroz taj proces prošli što lakše.
Mamama je izuzetno važno kome poveravaju svoju decu, važan je komfor, sigurnost i nega, a upravo to možemo da im pružimo u “ČILI VILI”-ju.
Drage mame, ako želite da svoje najdraže ostavite u toplom i prijateljskom okruženju dok ste na poslu, na pravom ste mestu.
Čekamo vas!
Cenovnik
privatni-vrtic-zvezda-oaza-privatne-jaslice

Privatni vrtić Zvezda Oaza

Beograd, Ada Ciganlija, Ada Ciganlija 5 011 3551479 | 063 241701 |
JASLENA GRUPA, PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Daleko od gradske vreve, u miru i tišini, na čistom vazduhu, pored reke i jezera smešten je naš vrtić.
Zvezda Oaza je jedan od prvih privatnih vrtića u Beogradu i prvi sportski vrtić koji sa velikim uspehom postoji već 15 godina.
Nalazimo se na najlepšoj lokaciji u gradu, Adi Cignaliji, u zgradi Veslačkog kluba Crvena Zvezda, na površini od preko 400 kvadratnih metara, koristimo sve prednosti svoje lokacije kako bi mališanima omogućili adekvatno učenje i zabavu i obezbedili im pravilan razvoj
Cenovnik
vrtic-diznilend-privatne-jaslice

Vrtić Diznilend

Beograd, Vračar, Niška 35a 011 3446292 | 064 1886024 |
PRIVATNE JASLICE NA VRAČARU.
PRIVATNE JASLICE U ZEMUNU.
Jaslene grupe u vrtićima Diznilend otvorene su za decu od navršenih 12 meseci.
Sa decom radi stručno osoblje koje ima znanje i iskustvo potrebno za rad sa bebama.
Angažovanje zaposlenih koji rade sa decom je maksimalno i oni svoj posao rade s puno ljubavi i posvećenosti.
U jaslenoj grupi u centru paženje je zadovoljavanje svih dečijih potreba: pravilna izbalansirana ishrana, konstantna briga o deci, boravak na svežem vazduhu, igra prilagođena njiihovom uzrastu.
Cenovnik
privatni-vrtic-i-jaslice-meri-popins-privatne-jaslice

Privatni vrtić i jaslice Meri Popins

Beograd, Vračar, Đorđa Vajferta 64 064 2185921
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
Mary Poppins je akreditovani vrtić.
Rad sa decom jaslenog uzrasta.
Dragi roditelji, u vrtiću Mary Poppins traje promotivni period koji Vam omogućava upis po povoljnijim cenama od redovnih.
Broj mesta po promotivnim uslovima je ograničen, rezervišite svoje na vreme!
Cenovnik
privatni-vrtic-eurokids-privatne-jaslice

Privatni vrtić Eurokids

Beograd, Voždovac, Dimitrija Marinkovića 22a 065 5202500 | 069 5202500 | 061 5202500 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD PRIVATNE JASLICE EUROKIDS Verujemo da je svako dete posebno i neponovljivo biće i zato mu pružamo individualno usmeren i ličan pristup.
Želimo da svako dete živi i raste sa uverenjem da je baš takvo kakvo jeste, da je dovoljno dobro, vredno i da od nas odraslih nasledi i postane "Eurokids". Opredelili smo se za vaspitno / obrazovni rad po modelu **A** programa i to na srpskom jeziku.
Program **A** podrazumeva otvoreni sistem vaspitanja i obrazovanja.
Kroz naš rad kombinovaće se i osnovne Montesori metode kao i NTC sistem rada sa decom.
Naše vaspitno osoblje / vaspitači i medicinske sestre / poseduju certifikate kao i višegodišnje iskustvo u radu sa decom svih uzrasta.
Opredelili smo se za otvoren pristup vaspitno / obrazovnog rada koji se odvija kroz interakciju dece, odraslih i sredine.
Cenovnik
privatni-vrtic-zasto-zato-privatne-jaslice

Privatni vrtić Zašto Zato

Beograd, Banovo brdo, Praška 11 063 303254 | 011 2545049 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Odgovore na sva pitanja tražićemo u malim grupama podeljenim po uzrastima: - Jaslena grupa uzrasta od 1 do 2 godine - Jaslena grupa uzrasta od 2 do 3 godine
Cenovnik
carobni-svet-plus-vrtic-i-igraonica-privatne-jaslice

Vrtić Čarobni Svet Plus

Beograd, Zvezdara, Rebeke Vest 66b 066 393198
JASLICE BEOGRAD.
PRIVATNE JASLICE NA ZVEZDARI.
PRIVATNE JASLICE U AKREDITOVAOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI NA ZVEZDARI.
UPIS DECE U JASLICE UZ SUBVENCIJU GRADA BEOGRADA.
Cenovnik
vrtic-fantasy-privatne-jaslice

Bilingvalni francuski vrtić Fantasy

Beograd, Vračar, Internacionalnih brigada 66 011 3085587 | 011 3085588 | 063 8161934 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
Dobro došli u grupu Malih bubamara!
Mi smo najmlađa grupa u našem vrtiću… MI SMO MALE BUBAMARE SVE ŠARENE KAO ŠARE NITI MANJE NITI VEĆE KAO SREĆE!
Dođite nam već od godinu dana da letimo sa cveta na cvet i upoznamo ceo svet.
Vrtić koji ima svoju kuhinju, veliko dvorište i baštu, voćnjak, sopstveni mali zoo vrt, osoblje sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa decom...
Cenovnik
vrtic-loptica-privatne-jaslice

Vrtić Loptica

Novi Beograd, Dr Ivana Ribara 146 011 2165951 | 065 2165951 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
JASLICE: rad na razvoju osnovnih higijenskih i radnih navika kod dece, razvoj motorike i koordinacije pokreta tela, vaspitno-obrazovni rad kroz igru i pesmu
Cenovnik
vrtic-mala-oaza-privatne-jaslice

Vrtić Mala Oaza

Beograd, Zemun, Cara Dušana 78 011 2105812 | 064 4249247 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
Jaslena grupa za decu starosti od 12 meseci.
Radno vreme jaslica je od 7:30 do 17:30 časova.
Mališani svakog dana, u skladu sa vremenskim prilikama, borave na svežem vazduhu, uz igru i fizičke aktivnosti koje su neophodne za njihov pravilan psiho-fizički razvoj.
Naša deca su pod redovnim nadzorom psihologa i logopeda, tako da, ukoliko želite, možete sa njima porazgovarati o razvoju Vašeg deteta, kao i svim nedoumicama, poteškoćama i izazovima sa kojima se susrećete kao roditelj.
Posebnu pažnju posvećujemo ishrani u jaslicama kako bi mališani mogli pravilno i optimalno da se razvijaju, budu jaki i zdravi.
Naš jelovnik je zasnovan na zdravim i dobro izbalansiranim obrocima koje sastavljamo po preporuci dečjeg nutricioniste.
Deca mogu da uživaju u raznovrsnim, zdravim i sveže pripremljenim obrocima, a mogu i da se osveže uz ceđene, potpuno prirodne sokove.
Cenovnik
vrtic-magnolija-privatne-jaslice

Vrtić Magnolija

Beograd, Vračar, Radoslava Grujića 7 011 2456479 | 011 2411856 | 069 2154587 |
PRIVATNE JASLICE VRAČAR.
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Sve što radimo u vrtiću Magnolija orijentisano je ka sveobuhvatnom razvoju mališana od najranijeg detinjstva.
To postižemo putem našeg dinamičnog programa za predškolsko obrazovanje, koji sprovodi kvalifikovano osoblje, vodeći pri tom računa da potrebe svakog pojedinačnog deteta budu ispunjene.
Važno nam je da deca rade zajedno jedni sa drugima kao i sa vaspitačima i razmenjuju iskustva koja im omogućavaju da postanu jaka ličnost i da vole sebe i druge.
Cenovnik
vrtic-nasa-druga-kucica-privatne-jaslice

Vrtić Naša Druga Kućica

Novi Beograd, Antifašističke borbe 23v 011 3117207 | 011 3132765 |
PRIVATNE JASLICE NA NOVOM BEOGRADU.
Vaspitno obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine Kao prioritetni zadaci nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom do tri godine određuju se oblasti praćenja dečjeg napredovanja u razvoju i učenju, podsticanje razvoja govora i uključivanje roditelja u proces adaptacije dece na kolektiv.
U cilju unapređenja rada sa decom do tri godine,pored redovnog vaspitno-obrazovnog rada vaspitači jaslene grupe intenzivnije će se tokom godine baviti sledećim temama : Podsticanje razvoja govora kod dece i Igre nestruktuiranim materijalima.
Cenovnik
vrtic-loly-privatne-jaslice

Vrtić Loly

Beograd, Bežanijska Kosa, Bežanijskih Ilegalaca 38 061 2400780
JASLICE NA BEŽANIJSKOJ KOSI.
JASLICE BEOGRAD.
JASLENE GRUPE NAMENJENE DECI OD 12 MESECI STAROSTI.
Naš vrtić je mesto u kome se dete dočekuje dobrodošlicom, toplinom, ljubavlju.
Mesto koje mu pruža bezbednost, čist i topao prostor koji opremom, materijalima, sadržajima, kao i kombinacijom raznih programa pokreće razvoj svih aspekata detetove ličnosti.
Cenovnik
vrtic-pegaz-predskolska-ustanova-privatne-jaslice

Vrtić Pegaz

Beograd, Mirijevo, Pere Veljkovića 4 011 3424227 | 064 5399777 | 065 2428660 |
PRIVATNE JASLICE U MIRIJEVU.
JASLICE BEOGRAD.
Osnovni cilj rada je kreiranje povoljne vaspitne sredine koja svojom organizacijom pruža optimalne uslove za psiho-fizički razvoj dece, razvijanje osećanja sigurnosti, prihvatanja i poverenja.
Rad realizuju medicinske sestre - vaspitači u saradnji sa ostalim članovima tima naše Ustanove.
Timski se iznalaze fleksibilna i adekvatna rešenja koja se odnose na : proces adaptacije ; individualizovano učenje ; podsticajnu sredinu za učenje ; integraciju dece razlicitih uzrasta i inkluziju ; saradnji sa porodicom ; Ciljevi vaspitnoobrazovnog rada se odnose na podsticanje svih aspekata psihofizičkog razvoja: ovladavanje motorikom ; senzoperceptivni razvoj ; negovanje otvorenosti za doživljaje ; pružanje pomoći u sticanju samostalnosti i razvijanju kulturnohiogijenskih navika ; pomoć u stvaranju pozitivne slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti ; podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti ; podsticanje ranog razvoja govora, bogaćenje dečijeg govora kao sredstva za komunikaciju i sticanje znanja ; socijalizacija ; Na ovom uzrastu, najzastupljenije aktivnosti sa decom su: motoričke aktivnosti ; likovne aktivnosti ; grafomotoričke aktivnosti ; muzičko ritmičke aktivnosti ; ige uloga, govorno/jezičke aktivnosti , dramatizacije ; istraživačke aktivnosti ; Sve ove aktivnosti se ostvaruju kroz igru.
Cenovnik
privatni-vrtic-srecica-privatne-jaslice

Privatni vrtić Srećica

Beograd, Mirijevo, Matice srpske 10 011 3435606 | 064 1455978 | 065 2710010 |
PRIVATNE JASLCE U MIRIJEVU.
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
Naše stručno osoblje čine obrazovani vaspitači, kao i logoped, što vašem detetu omogućava idealno okruženje za edukaciju i razvoj.
Cenovnik
happy-kids-privatne-jaslice

Privatni vrtić Happy Kids

Beograd, Palilula, Kopernikova 10 011 2762474 | 011 2762726 | 064 1101524 |
PRIVATNE JASLICE.
Program nege i vaspitno obrazovnog rada dece od 12 – 18 meseci.
Ovaj program obuhvata grupu BUBAMARA koja broji petoro upisane dece.
Osnovni program za grupu BUBAMARA ostvaruje se kroz planiranje aktivnosti koje podstiču sledeće aspekte dečijeg razvoja.
Fizički razvoj, Socijalno emocionalni razvoj, Intelektualni razvoj, Jezički razvoj, Muzički razvoj, Razvoj čulne osetljivosti i opažanja, Grafičko-likovni razvoj.
Program nege i vaspitno obrazovnog rada dece od 18 – meseci do 3 godine.
Ovaj program obuhvata grupe MLAĐIH LEPTIRIĆA (18-24 meseca) i STARIJIH LEPTIRIĆA (2-3 GODINE) koje broje po desetoro upisane dece.
Osnovni program za mlađi i stariji jasleni uzrast podrazumeva: Motoričke aktivnosti, koje čine osnovu sportske školice.
Cilj SPORTSKE ŠKOLICE je razvoj sitne i krupne motorike kod dece mlađeg i starijeg jaslenog uzrasta.
U okviru ove školice, deca se osposobljavaju za razne oblike kretanja, hodanja i trčanja, radi se na razvijanju ravnoteže deteta u statičkim i dinamičkim položajima tela; razvija se sposobnost rukovanja različitim predmetima, prenošenje istih, kotrljanje, bacanje i hvatanje.
Senzorno-perceptivne aktivnosti, koje se obrađuju u okviru školice mi u svetu koji nas okružuje
Cenovnik
privatni-vrtic-carobno-carstvo-privatne-jaslice

Privatni vrtić Čarobno carstvo

Beograd, Bežanijska Kosa, Stojana Aralice 49 011 2270572 | 065 6633633 | 065 4718585 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
PRIVATNE JASLICE NA BEŽANIJSKOJ KOSI.
JASLENA GRUPA namenjena je deci od 1 do 3 godine.
aktivnosti za razvoj socijalno- emocionalnog odnosa.
aktivnosti za razvoj čulne osetljivosti.
motoričke aktivnosti.
intelektualne aktivnosti.
grafičko- likovne aktivnosti.
jezičke aktivnosti.
muzičko- ritmičke aktivnosti.
Cenovnik
vrtic-abc-junior-privatne-jaslice

Predškolska ustanova Abc Junior

Beograd, Zemun, Pregrevica 59 060 3169899 | 064 1379127 | 065 6039982 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
JASLICE - boravak dece uzrasta od 1-3 godine.
Dete ima potrebu za socijalnim životom već od prvih koraka.
Boravak među vršnjacima, uz adekvatne sadržaje, oplemenjuje dečja osećanja, pruža sigurnost, uči o međuljudskim odnosima, daje detetu priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje.
Sa decom jaslenog uzrasta rade i medicinska sestra i vaspitač, sa posebnim akcentom na nezi i zdravstvenoj zaštiti.
Ritam dana je usklađen sa uzrasnim potrebama, zadovoljavajući dečje potrebe za snom, boravkom na svežem vazduhu i igrom.
Brigu o dečjem zdravlju vodi nas pedijatar redovnim jednonedeljnim i polugodišnjim sistematskim pregledima, kao i stručnim savetima vaspitačima i roditeljima.
Jelovnik za ovaj uzrast je prilagođen potrebama najmlađih, baziran na principima zdrave ishrane i ima mogućnost izmena u eventualnim indivindualnim slučajevima netolerancije na određenu vrstu namirnica.
Najmlađima je u jaslicama omogućen boravak sa vršnjacima, u malim grupama, uz prilagođene igračke i didaktički materijal.
Aktivnosti u jaslicama se dele na motoričke, senzo- perceptivne, muzičko-ritmičke, grafičko-likovne, intelektualne, jezičke i dramske.
Uvažavajući igru kao put dečjeg razvoja, podstiču se organizovane funkcionalne igre (igre koje podstiču razvoj motoričkih funkcija kao što su složeniji hodanja i trčanja, ravnoteža, složenije radnje ruku, koordinacija i sl), istraživačke (kroz koje se dete aktivno upoznaje sa svojstvima predmeta i odnosima koji vladaju među predmetima), kao što su igre konstruktorom, oblikovanja plastelinom, testom, peskom, igre vodom i sl.
i simboličke igre (od igara predstavljanja pojedinačnih radnji do složenih kombinacija igrovnih radnji, kao i igre mašte) koje ih vode u svet aktivnosti odraslih i pomažu sazrevanju.
Radno vreme jaslica je od 7 do 17.30 časova.
Cenovnik
privatni-vrtic-vivak-privatne-jaslice

Privatni vrtić Vivak

Beograd, Voždovac, Milovana Marinkovića 14 064 1872404
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ VIVAK Verifikovana predškolska ustanova Privatni Vrtić Vivak je počeo sa radom 01.12.2002.
u ulici Kneza Miloša.
U želji da našoj deci pružimo što bolje uslove za odrastanje i što veće mogućnosti za sticanje novih iskustava, vrtić smo 01.09.2006.
preselili u komfornu i osvetljenu kuću od 300 m2 koja se nalazi u najlepšem delu Voždovca.
Od januara 2007.godine, počeli smo sa pripremanjem obroka u vrtiću.
Kako bi deca što lakše naučila i prihvatila pravila zdrave ishrane, pustili smo ih da učestvuju u pripremanju pojedinih obroka i tako ih približili zdravoj kuhinji.
Sve naše aktivnosti u toku dana, roditelji mogu da prate preko video nadzora u našem vrtiću, a jednom mesečno dobijaju CD sa fotografijama dogadjanja, radionica i drugih raznih aktivnosti koja se dešavaju u vrtiću.
U privatnom vrtići Vivak se trudimo da zadovoljimo razvojne potrebe svakog deteta - bez obzira na njegov uzrast, poštujemo prava deteta, negujemo i podstičemo dečiju samostalnost, maštu i kreativnost.
Ličnim zalaganjem u realizaciji vaspitno - obrazovnog programa, svojim idejama i predlozima, u mnogome nam pomažu i sami roditelji. Svojim sugestijama u vezi sa raznim aktivnostima, roditelji direktno utiču na realizaciju naših aktivnosti u vrtiću i rad sa decom.
Cenovnik
vrtic-topolino-privatne-jaslice

Vrtić Topolino

Beograd, Zvezdara, Astronomska 6 011 2783579 | 065 2416666 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ TOPOLINO Prostor vrtića „Topolino“ u potpunosti je prilagođen dečjim uzrasnim potrebama i interesovanjima i raspolaže kapacitetom za tri uzrasno vaspitne grupe – mešovita jaslena grupa ( 1-3 godine ) odnosno dve mešovite vrtićke grupe ( 3-7 godine ).
Cenovnik
vrtic-rsd-bajka-privatne-jaslice

Vrtić RSD Bajka

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14 011 2271029 | 065 3973621 | 061 1481937 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
PROGRAM ZA JASLENI UZRAST.
Vaspitno- obrazovni rad sa decom uzrasta do 3 godine realizuje se u skladu sa Opštim osnovama zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju prema programu za uzrast od 6 meseci do 3 godine.
Osnovni program podrazumeva rad na vaspitanju i nezi dece prilagođen svakom detetu, njegovim potrebama i mogućnostima.
Program jaslene grupe.
Podsticanje i bogaćenje dečijeg govora.
Podsticanje razvoja senzomotornih i perceptivnih sposobnosti.
Odnos prema drugima.
Usvajanje pravila.
Sposobnost rešavanja problema.
Program se ostvaruje kroz igru, uz prilagođene igračke i didaktički materijal.
Zadatak medicinskih sestara-vaspitača jeste da obezbedi prijatnu i sigurnu sredinu u kojoj uz adekvatne sadržaje dete.
Ima priliku da pruža i dobija ljubav i poverenje.
Uči o međuljudskim odnosima.
Oplemenjuje osećanja.
Stiče nova životna iskustva i osnovna znanja.
Mogućnost upisa uz subvenciju grada.
Cenovnik
vrtic-zvoncica-privatne-jaslice

Predškolska ustanova Vrtić Zvončica

Beograd, Zemun, Živka Petrovića 44 011 2191105 | 011 2103049 | 064 2190152 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
JASLICE U ZVONČICI.
Vaspitni rad sa decom uzrasta do 1 godine.
Sestra – vaspitač planira programske sadržaje koji zavise od potreba same dece, sastava grupe, uzrasta dece, psiho-fizičke zrelosti što podrazumeva individualni rad ili rad u manjim grupama.
Opšta načela vaspitanja i nega dece: 1.Ritam življenja u jaslenoj grupi.
2.Period adaptacije.
3.Saradnja sa porodicom.
4.Psihički razvoj.
5.Nega dece.
6.Socijalno – emocionalni odnosi.
7.Igra.
8.Motoričke aktivnosti.
9.Senzorno – perceptivne aktivnosti.
10.Muzičko – ritmničke aktivnosti.
11.Intelektualne aktivnosti.
12.Jezičke aktivnosti.
Uspostavljeni ritam življenja u jaslicama ima veliki značaj u smenjivanju hranjenja, sna i budnosti.
Cena se umanjuje za 80% jer je dotirana od strane Grada Beograda.
Cenovnik
vrtic-maksimove-avanture-privatne-jaslice

Vrtić Maksimove avanture

Beograd, Vračar, Vojvode Hrvoja 8 065 9636969 | 060 5054383 |
PRIVATNE JASLICE MAKSIMOVE AVANTURE Jaslice "Maksimove avanture" nalaze se u mirnom delu Vračara, okružena brojnim parkićima.
Namenjene su razvoju i edukaciji Vaše dece, kroz igru, zabavu i druženje u prostoru koji je uređen u skladu sa potrebama i interesovanjima svakog deteta.
Cenovnik
vrtic-mega-kids-privatne-jaslice

Vrtić Mega Kids

Beograd, Bežanijska Kosa, Nedeljka Gvozdenovića 39 065 3409366
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Jaslena grupa od 12 meseci do 24 meseca.
Ovi paketi podrazumevaju grupicu od 4 deteta.
Za njihovu brigu i negu zadužena je medicinska sestra-vaspitač.
Osnovni program ostvaruje se kroz aktivnosti koje podstiču sledeće aspekte dečijeg razvoja: Fizički razvoj, Intelektualni razvoj, Jezički razvoj, Socijalno-emocijalni razvoj, Likovni razvoj.
MEGA KIDS JASLICE 1 - osnovni paket za decu od 12 do 24 meseca.
Celodnevni boravak deteta, radnim danima od 07h-18h, subotom od 07h-15h, Učešće deteta u svim aktivnostima koje su rasporedom dnevnih aktivnosti predviđene, 5 obroka dnevno
Cenovnik
vrtic-kutak-privatne-jaslice

Vrtić Kutak

Beograd, Vračar, Debarska 19 069 2212341
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Jaslene grupe u vrtiću Kutak.
KUTAK Vračar je akreditovan od strane Ministarstva prosvete i radi po NTC – sistemu (Mensinom programu).
Cenovnik
vrtic-deciji-svet-privatne-jaslice

Vrtić Dečiji Svet

Beograd, Voždovac, Braće Jerković 112b 060 6408814 | 011 2464250 | 011 3976778 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
Deca imaju pravo na subvencije grada Beograda.
Upis dece u jaslene grupe od 1 godine starosti.
Grupe su struktuirane po uzrastu.
Grupe broje od 10 do 12 mališana, što doprinosi kvalitetu komunikacije i ukupnog pedagoškog rada.
ZDRAVLJE, PRE SVEGA!
U interesu naših korisnika ostvarujemo izuzetnu saradnju sa pedijatrom koji nas posećuje jednom nedeljno, a po potrebi nas posećuju i stomatolog, logoped, pedagog i psiholog koji svi zajedno brinu o zdravlju mališana.
Cenovnik
vrtic-tin-tin-privatne-jaslice

Vrtić Tin Tin

Novi Beograd, Jurija Gagrina 277 011 6154559 | 064 1379264 |
JASLICE NA NOVOM BEOGRADU.
JASLICE NOVI BEOGRAD.
Jaslena grupa u okviru akreditovane privatne predškolske ustanove Tin Tin.
Našim najmlađim drugarima bavi se stručno osoblje sa velikim iskustvom i ljubavlju prema svom poslu.
Cenovnik
vrtic-prozorcic-privatne-jaslice

Vrtić Prozorčić

Beograd, Banovo brdo, Beogradskog bataljona 47 062 387888 | 061 387887 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ PROZORČIĆ Radno vreme vrtića je od 07:30h – 18h..Celodnevni i poludnevni boravak za decu uzrasta 1 – 7 godina.Vrtić radi tokom cele godine osim za vreme državnih praznika Deca u vrtiću mogu imati doručak, užinu i ručak, a roditelji mogu da biraju vrstu i broj obroka koji žele za svoje dete.
Broj dece po grupama se kreće od 8 – 12.
U zavisnosti od teme koju obrađujemo u radu sa decom predviđene su posete pozorištima, muzejima, kulturnim ustanovama u peridu od oktobra do maja tekuće školske godine.U režim dana je obavezno uključena šetnja ili rad u prirodi u trajanju od najmanje jednog sata (trajanje šetnje, sankanja, zavisno od vremenskih uslova).
Cenovnik
vrtic-smajli-privatne-jaslice

Vrtić Smajli

Beograd, Zemun, Aleksandra Dubčeka 28e 063 8662506
PRIVATNE JASLICE ZEMUN, NOVI BEOGRAD.
MLAĐA JASLENA GRUPA, Rad sa decom od 7 meseci do druge godine života smo predvideli u mlađoj jaslenoj grupi.
Vaspitači koji rade sa decom ovog uzrasta nastoje da pre svega odgovore na fiziološke potrebe svakog deteta, da vode računa o njihovoj higijeni, ali i da im pruže adekvatnu pažnju.
Uz primenu različitih igračaka i knjiga namenjenih ovom uzrastu vaspitači podstiču istovremeno saznajni, senzo­motorni i socio­ emocionalni razvoj svakog deteta.
STARIJA JASLENA GRUPA, Deca uzrasta od 2 do 3 godine pripadaju starijoj jaslenoj grupi.
Vaspitači starije jaslene grupe se trude da podstaknu razvoj svesti dece o svojim fiziološkim potrebama i načinima za njihovo zadovoljenje.
Podsticanje svih aspkata razvoja (saznajnog, senzo­motornog i socio­emocionalnog) se u okivru ove grupe vrši dostupnošću velikog broja igračaka I knjiga, prilagođenih uzrastu, kao i upotrebom različitih didaktičkih materijala pri realizaciji različitih radionica.
Cenovnik
vrtic-bejbilend-privatne-jaslice

Vrtić Bejbilend

Novi Beograd, Jurija Gagarina 120 060 6555667 | 011 6151293 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Jaslene grupe u Bejbilendu.
Jaslice Bejbilend u okviru privatne predškolske ustanove Bejbilend nalaze se u novobeogradskom bloku 62.
Jaslena grupa u jaslicama Bejbilend namenjena je deci počevši od navršenih 12 meseci.
U jaslenoj grupi okrenuti smo individualnom pristupu svakom detetu i usredsređeni smo da punu pažnju usmerimo ka zadovoljenju svih detetovih potreba.
Naši najmlađi drugari rastu okruženi pažnjom, ljubavlju, prijatnom, veselom i uvek pozitivnom atmosferom.
Cenovnik
vrtic-zemlja-dembelija-privatne-jaslice

Vrtić Zemlja Dembelija

Beograd, Stari Grad, Kneza Sime Markovića 7 061 2204380 | 062 8464301 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
JASLICE U CENTRU BEOGRADA, JASLICE U STAROM GRADU.
JASLICE ZEMLJA DEMBELIJA.
Jaslice, jaslene grupe za uzrast od 8 meseci do 3 godine.
Tim mladih stručnjaka iz oblasti vaspitanja i obrazovanja, pedagogije i psihologije koji vode kreativni vrtić i jaslice Zemlja Dembelija, nalazi se na samo korak od vas, i biće tu svaki dan da vam pomogne u odrastanju vaših mališana.
AKTIVNOSTI U VRTIĆU I JASLICAMA ZEMLJI DEMBELIJI: PERCEPTIVNE , TELESNE, ZDRAVSTVENO-HIGIJENSKE, DRUŠTVENE, AFEKTIVNE, EKOLOŠKE, PRAKTIČNE, LOGIČKE, GOVORNE, DRAMSKE i LIKOVNE, MUZIČKE i PLESNE, IGRE i IGROLIKE.
Cenovnik
vrtic-veseli-brodic-privatne-jaslice

Vrtić Veseli brodić

Novi Beograd, Omladinskih brigada 7 069 5555632 | 062 641990 | 011 4080517 |
PRIVATNE JASLICE NA NOVOM BEOGRADU.
Osnivači Veselog brodića : Medicinska sestra vaspitač i diplomirani kulturolog sa desetogodišnjim iskustvom u radu sa decom u inostranstvu i Srbiji, oplemenjuje naš Veseli brodić.
Fizioterapeut, koji će svoje iskustvo i znanje primeniti na sportskim aktivnostima i podsticati značaj zdrave ishrane i fizičke aktivnosti u najranijem dobu.
Cenovnik
vrtic-plava-maca-privatne-jaslice

Vrtić Plava Maca

Beograd, Zvezdara, Marka Oreškovića 13 064 2373272
PRIVATNE JASLICE ZVEZDARA.
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU - PLAVA MACA.
Rad sa decom do 3 godine.
alex-leah-sittingU radu sa decom jaslenog uzrasta polazi se od principa jedinstva nege i vaspitanja.
Proces nege i vaspitanja prilagođava se svakom detetu njegovim potrebama i mogućnostima.
Nega podrazumeva i preventivnu zdravstvenu zaštitu kojom se čuva zdravlje dece i preventivno deluje na moguće bolesti.
Igra ima centralno mesto u radu sa decom kao vodeća aktivnost kroz koju deca rastu, razvijaju se i uče.
Igra omogućava, podstiče i kultiviše spontane izraze i ponašanja deteta a takođe omogućava poštovanje dečjih sposobnosti i otkrivanje sveta oko sebe.
Pri planiranju i relizaciji aktivnosti u radu sa decom koristimo priručnike: „Korak po korak 1” i „Program rada sa decom do tri godine”.
Program preventivne zdravstvene zaštite ima za cilj formiranje zdravog, zadovoljnog i bezbrižnog deteta.
Program se realizuje kroz saradnju i angažovanje sa specijalističkom pedijatrijskom ordinacijom dr Milice Kotlajić.
Preventivno- zdravstvena zaštita realizuje se kroz različite aktivnosti predviđenim programom, u skladu sa potrebama deteta.
Pored stalnog lekarskog nadzora planirano se sprovode i sledeće aktivnosti značajne za preventivnu zdravstvenu zaštitu: Jačanje i zaštita.
Formiranje higijenskih navika koje vode očuvanju i unapređenju zdravlja deteta (održavanje lične higijene, fizičko rekreativne aktivnosti, zaštita životne sredine). Dnevna kontrola zdravstvenog stanja deteta od strane medicinske sestre i vaspitačica.
Obezbeđivanje optimalne temperature, osvetljenosti i provetrenosti prostorija.
Svakodnevna kontrola higijene prostorija, opreme, igračaka, posteljine i sl. Kontrola korišćenja dezifekcionih sredstava i sredstava za higijenu.
Savetodavni rad sa roditeljima.
Zdravstveno-vaspitni rad je sastavni deo unapređivanja zdravlja, rasta i razvoja dece.
Deca kroz igru usvajaju značaj: Zdravlja.
Pravilne i raznovrsne ishrane.
Lične i opšta higijene.
Fizičkog vežbanja.
Cenovnik
vrtic-cudesna-suma-privatna-predskolska-ustanova-privatne-jaslice

Vrtić Čudesna šuma

Beograd, Vračar, Lamartinova 36 011 2459640 | 060 4487794 |
JASLICE NA VRAČARU.
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Jasleni uzrast - Program rada i nege Jaslenog uzrasta obuhvata rad sa decom od 6 meseci do treće godine života.
U ovom periodu radimo na pravilnom razvou govora, krupnoj i sitnoj motorici, razvoj početne kreativnosti, pravilnom opažanju okoline.
Program je vođen od strane vrhunskog medicinskog osoblja i vaspitača.
Cenovnik
vrtic-skazka-privatne-jaslice

Vrtić Skazka

Beograd, Stari Grad, Miće Popovića 13 011 3391936 | 063 291716 | 063 7451975 |
Ustanova je organizovana u kući salonskog tipa.
Vaspitne grupe su homogene, a svaka grupa ima svoje sanitarne prostorije.
Kod nas borave deca jaslenog (1 do 3 god.) vrtićkog i predškolskog uzrasta (3 god.
do polaska u školu).
Obavezno se realizuje pripremni program za polazak u školu.
Cenovnik
privatni-sportski-vrtic-bibi-privatne-jaslice

Privatni sportski vrtić Bibi

Beograd, Autokomanda, Tabanovačka 3 011 2464444 | 069 2708986 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD SPORTSKI VRTIĆ BIBI Dete dolaskom na svet dobija u nasleđe sve ono što je čovečanstvo kroz istoriju stvorilo i ima zadak da sve što je dobro očuva, a prema lošem da razvije kritički odnos.
Svaki uzrast deteta ima specifične karakteristike, a naš program je tako koncipiran da postoji jasan sled aktivnosti koje naposletku vode do ovladavanja sposobnostima koje su mu neophodne za polazak u školu, kreativnost, ali i za samostalnost i kritičko mišljenje. Vaspitači u sportskom vrtiću BiBi pomažu deci da sama istražuju i otkrivaju, te tako stiču znanja.
Roditelji su naši najvažniji saradnici.
U Bibiju cenimo i podstičemo detetovu individualnost i osamostaljivanje i gradimo odnos poverenja.
Mi podstičemo kreativnost, ali i red i lepo ponašanje.
Cenovnik
vrtic-peekaboo-privatne-jaslice

Privatni vrtić Peekaboo

Beograd, Stari Grad, Jelisavete Načić 13 011 3392924 | 069 745228 | 063 239598 |
Privatne jaslice u centru Beograda. Dolazak deteta u vrtić u ranom uzrastu, veliki je događaj za celu porodicu.
Roditelji su uzbuđeni i zabrinuti, dete se veoma često po prvi put odvaja od roditelja.
Otvoren pristup roditeljima, individualan pristup adaptaciji svakog deteta je ono što karakteriše Peekaboo. Prve dane u Peekaboo-u dete provodi sa roditeljem, kako bi uz poznatu osobu upoznalo novi prostor i nove ljude oko sebe.
U zavisnosti od reakcija deteta na novo okruženje, vaspitači sa roditeljima prave plan adaptacije, koji zatim svakodnevno zajednički analiziraju.
Na taj način se bira najbolji tempo za adaptaciju deteta, roditelji su bezbrižniji, a deca lakše prihvataju novo okruženje u kome će svakodnevno boraviti. U jaslenoj grupi pored vaspitnog rada sa decom akcenat se stavlja na negu i usvajanje kulturno-higijenskih navika.
Od prvih dana u jaslama, počinje se sa podsticajem i stimulacijom razvoja govora i čula, a ostvaruje se i programska saradnja sa vrtićem kako bi deca kasniju promenu grupe lakše prihvatila. U okviru motornih veština radi se na razvoju krupne motorike (razvoj veština kretanja: trčanje, preskakanje, zaobilaženje manjih prepreka, uspostavljnaja ravnoteže, bacanje / hvatanje lopte, šutiranje…) kao i na podsticanju razvoja fine motorike šake (manipulacija sitnijim predmetima, pravilno držanje kašike, hvatanje i slikanje prstima, otiskivanje dlana i sl.).
Isto tako treba istaći i da je jedan od dominantnijih kanala za učenje na tom uzrastu kroz muzičko – ritmičke igre jer deca tako najbolje usvajaju nove veštine.
Što se tiče podsticanja senzornih funkcija uvrstiti tu su i igre vodom i peskom (kada to vremenski uslovi dozvoljavaju). Teme od kojih polazimo u jaslenom uzrastu su životne i pružaju detetu realnu sliku o svetu koji ga okružuje.
Tako se na jaslenom uzrastu deca upoznaju sa živim i neživim svetom oko sebe i pojavama koje nas okružuju.
Deca upoznaju biljke i životinje, neke njihove osobenosti kroz igru, posmatranje, dodir, miris, ukus, sluh to jest upotrebom svih čula; upoznaju se sa osobinama ljudi, delovima tela, odećom koju nosimo, hranom koju jedemo i pripremamo, sa osnovnim emocijama i načinima kako ih izražavamo i sl., a sve kroz aktiviranje svih čula. Ciljevi i ishodi koje vaspitači razmatraju i od kojih polaze u planiranju svakodnevnog rada sa decom jaslenog uzrasta podeljeni su u četiri velike grupe: • Oblast socijalnog razvoja,# • Oblast motornog razvoja,# • Razvoj jezika, govora i uopšte komunikacije,# • Razvoj mišljenja i sposobnosti rešavanja problema.# Od početka 2013.godine u jaslenim grupama realizuju se i: - Muzička radionica - Korektivna gimnastika - Engleski jezik Program ovih aktivnosti je u potpunosti prilagođen uzrastu dece, realizuju ih saradnici iz vrtića čime se olakšava prelazak dece u stariju grupu. Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj osobeni kreativni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.
Cenovnik
privatni-vrtic-svitac-privatne-jaslice

Privatni vrtić Svitac

Beograd, Altina, Ugrinovački put 78 064 3107316 | 011 3755709 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ SVITAC. Vrtić Svitac pruža usluge potpune nege za najmlađe u grupi i sticanje prvih radnih navika, kao i vaspitno obrazovani program za stariju grupu.
Prilagođena nega i ishrana za decu do 3 godine.
Obezbeđene vežbe motorike, tipa hvatanje kockice i druge aktivnosti.
Cenovnik
vrtic-beli-dvorac-privatne-jaslice

Privatni vrtić Beli Dvorac

Beograd, Vračar, Šumatovačka 143 065 5121746 | 011 2494633 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
PROGRAM RADA U PRIVATNIM JASLICAMA BELI DVORAC U BEOGRADU.
Ostvarite pravo na subvenciju grada za upis u privatne jaslice Beli Dvorac!
Pored bazičnih fizioloških potreba, u nasem vrtiću program rada u jaslicama podrazumeva zadovoljavanje i drugih dečjih potreba: potreba za emocionalnom sigurnošću, potreba za kretanjem, potreba za igrom, potreba za afirmacijom, potreba za čulnom stimulacijom, potreba za saznavanjem i otkrivanjem, prilagođene igračke i uslovi boravka, praćenje razvojnog puta deteta, obroci prilagođeni uzrastu deteta.
Cenovnik
big-bird-privatne-jaslice

Big Bird

Beograd, Voždovac, Dukljaninova 1 062 8006011 | 062 8006012 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Jaslena grupa u Big Bird-u. U jaslenim grupama čuvamo bebe od prve godine života.
extreme-kids-privatne-jaslice

Vrtić i igraonica Extreme kids

Beograd, Stari Grad, Venizelosova 21 011 3230202 | 063 3230202 |
PRIVATNE JASLICE U CENTRU BEOGRADA.
Akreditovani privatni dečiji vrtić i jaslice u Beogradu Upis traje cele godine uz subvenciju države.
Roditelji plaćaju samo 5000 din mesečno. tim koji se sastoji od vaspitača, medicinske sestre vaspitača, psihologa, domaćice i ostalog osoblja u nepromenjenom sastavu. obuhvaćen kompletan vaspitno-obrazovni program kao i aktivnosti preventivno-zdravstvene zaštite. strucno savetovanje i podrška za roditelje i njihove potrebe vezane za dete uz ugodan boravak u našoj Extreme kids kafeteriji u sklopu vrtića. mi smo vrtić koji poseduje igraonicu Extreme kids radi adekvatnije adaptacije dece i lakšeg odvajanja od roditelja Izveštaji.
Zato što svake nedelje roditelji dobijaju izveštaj o aktivnostima, zapažanjima, ishrani i veštinama koje je dete steklo. Video-nadzor.
Zato što svaki roditelj može pomoću šifre koju dobije da svakodnevno u realnom vremenu prati svoje dete.
ADAPTACIJA dece Polazak deteta u vrtić predstavlja, uglavnom, njegov prvi izlazak iz porodične sredine na duže vreme.
Istovremeno, za dete to može predstavljati i prvi susret sa većim brojem nepoznatih osoba, što često uzrokuje javljanje straha od odvajanja kod dece, dok roditelji čine brojne napore da se dete prilagodi novonastaloj situaciji. Stoga, pravilna adaptacija deteta na kolektiv je vrlo važna za detetov dalji psihološki razvoj i to je prvi korak ka uspešnom realizovanju svih aktivnosti koje vrtić nudi.
Adaptacija je period tokom kog se dete privikava na novu sredinu, drugare, osoblje i uslove života u vrtiću.
srpsko-francuski-vrtic-guliver-privatne-jaslice

Srpsko francuski vrtić Guliver

Beograd, Banovo brdo, Osiječka 38a 011 6564109 | 063 8305830 |
Privatne jaslice na Banovom brdu.
JASLE GuGu od 8.
meseca do 3.godine.
Odavde sve počinje.
Prve radne navike, zajednička druženja, zajednički obroci, prve pesmice, igre.
Ponosni smo na naš lepo oslikan prostor koji stvara sjajnu i podsticajnu atmosferu za našu decu, koja provocira komunikaciju, podstiče razvoj govora kao i intelektualni razvoj.
Naš cilj je da obezbedimo osećaj domaće atmosfere i imamo posvećeno osoblje koje će se pobrinuti da Vaša beba dobije najbolju negu i ljubav.
Naša jaslena grupa je potpuno odvojena od straijeg uzrasta dece i preuzimamo odgovornost za bebe od 8 meseci.
One imaju odgovarajuću stimulaciju shodno njihovom uzrastu. Rad se odvija u malim grupama u kojima radi jedna do dve osobe.
To su medicinske sestre-vaspitači, a po potrebi i asistent.
Uzrasna struktura grupe je u skladu sa potrebama dece kao i kapacitetima ustanove i uključuje decu istog i različitog uzrasta. Jedan dan u jaslicama.
U ponudi su celodnevni i poludnevni boravak dece (od 7 do 13:30 časova).
Vreme dolaska u vrtić je fleksibilno.
Naša preporuka je da dete dovedete najkasnije do 9 časova kako bi moglo da učestvuje u aktivnostima.
Raspored dnevnih aktivnosti napravljen je u skladu sa uzrastom i individualnim potrebama dece.
vrtic-pametni-patuljak-privatne-jaslice

Vrtić Pametni patuljak

Beograd, Filmski grad, Arčibalda Rajsa 16 011 2316452 | 011 2316453 | 065 8002255 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
Jaslena grupa namenjena je deci od 11 meseci do 2 godine.
Sa decom na uzrastu od 1 do 3 godine akcenat programa je na razvoju fine i krupne motorike, intelektualnom i govorno- jezičkom razvoju.
Za negu, higijenu i vaspitno-obrazovni rad u jaslenoj i mlađoj grupi zadužene su medicinske sestre vaspitači.
Jaslice ispunjava sve zdravstvene i sanitarne uslove.
Za održavanje higijene u jaslicama svakodnevno se koriste preparati na biljnoj bazi kao i Rainbow usisivač koji efikasno otklanja alergene, prašinu, bakterije i mikroorganizme.
O zdravlju Vašeg deteta u jaslicama brine specijalista pedijatrije.
Njegov rad podrazumeva preventivne preglede kako bi deca bila pod stalnim lekarskim nadzorom, rano prepoznavanje eventualnih bolesti i edukacija vaspitača i roditelja kako bi se deca što bolje pripremila za boravak u kolektivu.
Naš pedijatar stoji na raspolaganju svim roditeljima za konsultacije, savete i odgovore na Vaša pitanja.
internacionalni-vrtic-little-dreams-nursery-privatne-jaslice

Internacionalni vrtić Little Dreams Nursery

Beograd, Senjak, Bulevar Vojvode Putnika 22 011 2652000 | 063 272996 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
Privatne jaslice u Beogradu u kojima se u jaslenu grupu primaju deca od jedne godne starosti.
vrtic-bambi-privatne-jaslice

Vrtić Bambi

Beograd, Zvezdara, Marka Miljanova 1b 011 2420617 | 064 4366075 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
JASLENE GRUPE.
Uvrtiću Bambi jaslena grupa podrazumeva program nege i vaspitanja, perceptivnih, intelektualnih i govornih sposobnosti za uzrast od 1,2 do 3 godine.
Radno vreme jaslica je od 7:30 - 17:00 h.
vrtic-macak-garfild-privatne-jaslice

Vrtić Mačak Garfild

Beograd, Mirijevo, Šejkina 44 011 7420717 | 060 0800252 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
JASLENE GRUPE.
U naše jaslice mogu se upisati deca od 8 meseci starosti pa naviše.
Sve prostorije za boravak dece u našim jaslicama su opremljene odgovarajućim nameštajem, bogatim izborom edukativnih igračaka, kao i didaktičkim materijalom koj podstiče pravilan psihofizički razvoj, maštu i kreativnost dece.
Deca su tokom boravka u jaslicama apsolutno bezbedna, a vreme koje provedu u jaslama iskorišćeno je na pravi način.
Vaspitno-obrazovanim radom u jaslenoj grupi podstiče se njihov ukupan psihofizički razvoj, razvoj motorike, kreativnost, razvoj govora, omogućuje se sticanje higijenskih navika i socijalizacije.
U takvim uslovima naši najmlađi mališani stiču prva prava prijateljstva, uče kroz igru, iskazuju svoja osećanja i postaju lepo vaspitana i obrazovana deca.
Zato dragi roditelji pozivamo Vas i vaše mališane na jedno lepo druženje, jer vaspitači sa puno ljubavi i veselim osmehom na licu čekaju nove drugare.
Naš vrtić ima ukupno 4 objekta.
Radno vreme vrtića (i jaslica) je od 7 do 18 časova.
deciji-vrtic-pcelice-privatne-jaslice

Dečiji vrtić Pčelice

Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 68 011 3114102 | 062 474104 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
U jaslice u Dečijem vrtiću pčelice upisujemo decu od 1 godine starosti.
Osnovni program rada u jaslicama u Privatnoj predškolskoj ustanovi “Dečijeg vrtića Pčelice” verifikovan od strane Ministarstva prosvete realizuju vaspitači.
Jaslice su opremljene namenski u skladu sa karakteristikama i potrebama dece jaslenog uzrasta.
Pri opremanju prostora jaslica poštovan je princip uzrasnog standarda u opremanju, ali i estetski princip u cilju višestruke stimulacije razvojnih potencijala.
OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJE.
Pravo na subvenciju u jaslicama u Privatnoj predškolskoj ustanovi Dečiji vrtić Pčelice mogu da ostvare roditelji čije je dete odbijeno na konkursu za državni vrtić.
Subvencija se isplaćuje iz budžeta grada Beograda na lični račun roditelja.
Cenovnik
plavi-maslacak-privatne-jaslice

Plavi maslačak

Beograd, Banovo brdo, Mira Popare 90 063 306580 | 064 2243837 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
U vrtiću Plavi maslačak jaslena grupa namenjena je najmlađima.
Za rad sa decom osim puno ljubavi neophodno je obezbediti i prijatan i pre svega funkcionalan ambijent.
Potrudili smo se da naš prostor bude adekvatno uređen za kreativan rad te da deci stvori osećaj da su kao kod kuće.
Svetle, bezbedne i prijatne prostorije za boravak dece u jaslenoj grupi.
Igračke u prostorijama za najmlađu decu potpuno su bezbedne za njih a ujedno su im veoma zanimljive.
Funkcionalno i prijatno dvorište.
vrtic-univerzum-privatne-jaslice

Vrtić Univerzum

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a 011 2270632 | 064 6414766 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
Poštovani roditelji možemo sa radošću da Vas obavestimo da je od 11.5.2016.god vrtić Univerzum ušao u sitem subvencionisanja grada Beograda.
Za Vas smo pripremili brošuru o adaptaciji dece na vrtić i brošuru o našem vrtiću.
U jaslenu grupu upisujemo decu od 1 godine starosti.
vrtic-mala-visnja-privatne-jaslice

Vrtić Mala Višnja

Beograd, Višnjička banja, Todora Manojlovića 24 064 3040195 | 011 2758773 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Upis dece u jaslice uz pravo na subvenciju grada Beograda.
PREVOZ DECE KUĆA-VRTIĆ-KUĆA. Bilo da Vam treba samo u jednom ili oba smera, Mala višnja pruža i ovu uslugu. Cena zavisi od udaljenosti Vašeg doma od vrtića, ali je opet prihvatljiva i dostupna za mnoge. Dok mi prevozimo Vašu decu sigurno, Vi štedite vreme i svoj auto.
JASLE-MLAĐA GRUPA (6 meseci – 18 meseci).
U malđoj jaslenoj grupi može biti najviše osmoro dece, a o njima se brinu dve medicinske sestre-vaspitačice.
Glavni cilj u radu s mlađom jaslenom grupom jeste da deca usvoje osnovne higijenske navike i da se preko igre i pesme razvijaju socioemocionalni odnosi, motoričke aktivnosti, čulne osetljivosti i opažanja, muzičko-ritmičke aktivnosti, kao i one intelektualne i jezičke.
Zbog ovog broja dece, vaspitači mogu da se posvete celoj grupi dece, a isto tako imaju i individualni pristup svakom detetu.
Deca uživaju igrajući se na otvorenom, u sobi za dnevne aktivnosti, u sali za fizičko.
Svako lepo vreme se koristi za igru u dvorištu.
U koje će se doba dana igrati napolju i koliko će igra trajati zavisi od godišnjeg doba i samih vremenskih prilika.
JASLE-STARIJA GRUPA (1.5-2.5 godine).
U starijoj jaslenoj grupi može biti najviše sedmoro dece, a o njima brine medicinska sestra-vaspitač.
Deca starijeg uzrasta, u jaslenoj grupi, izgovaraju sve više reči, šetaju se i trče, istražuju, pa se mnogo toga može još bolje naučiti.
Intenzivnije se radi na tome da deca prihvate nošu i da se potpuno odviknu od pelena.
Pored igara i vežbi za razvoj, uvode se kratke dnevne usmerene aktivnosti.
Deca u starijoj jaslenoj sve više recituju i pevaju pesmice, a uvode se nove aktivnosti, poput grafičko-motornih aktivnosti, preko kojih se upoznaju sa svetom crtanja i slikanja.
Deca uživaju igrajući se na otvorenom, u sobi za dnevne aktivnosti, u sali za fizičko.
Već su naučila koliko je važno prati ruke, znaju lepo da sede za stolom, čekaju svoj red, pomažu i teše svoje drugare.
Svako lepo vreme se koristi za igru u dvorištu.
U koje će se doba dana igrati napolju i koliko će igra trajati zavisi od godišnjeg doba i samih vremenskih prilika.
vrtic-ana-privatne-jaslice

Vrtić Ana

Novi Beograd, Antifašističke borbe 12 011 3114241 | 066 335777 | 066 402174 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Upis dece od 1 godine starosti u jaslenu grupu.
Objekat vrtića je funkcionalan, prilagođen uzrastu od 1 do 7 godina.
Organizovan tako da svaka grupa, shodno svom uzrastu, ima svoju prostoriju kao i jednu zajedničku gde se manje i veće grupe spajaju u jednu, u cilju boljeg upoznavanja i susreta svih uzrasta, radi bolje socijalizacije dece.
vrtic-adaland-privatne-jaslice

Vrtić Adaland

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 9g 011 6300824 | 064 5965465 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Program jaslenih grupa.
Dolazak deteta u vrtić, u ranom uzrastu, po pravilu je veliki događaj za celu porodicu.
Roditelji su uzbuđeni i zabrinuti, dete se veoma često po prvi put odvaja od roditelja.
Otvoren pristup roditeljima, individualan pristup adaptaciji svakog deteta je ono što karakteriše našu Ustanovu.
Prve dane u Ustanovi dete provodi sa roditeljem, kako bi uz poznatu osobu upoznalo novi prostor i nove ljude oko sebe.
U zavisnosti od reakcija deteta na novo okruženje, vaspitači sa roditeljima prave plan adaptacije, koji zatim svakodnevno zajednički analiziraju.
Na taj način se bira najbolji tempo za adaptaciju deteta, roditelji su bezbrižniji, a deca lakše prihvataju novo okruženje u kome će svakodnevno boraviti.
U jaslenoj grupi pored vaspitnog rada sa decom akcenat se stavlja na negu i usvajanje kulturno-higijenskih navika.
Od prvih dana u jaslicama počinje se sa podsticajem i stimulacijom razvoja govora i čula, a ostvaruje se i programska saradnja sa vrtićem kako bi deca kasniju promenu grupe lakše prihvatila.
Teme od kojih polazimo u jaslenom uzrastu su životne i pružaju detetu realnu sliku o svetu koji ga okružuje.
Tako se na jaslenom uzrastu deca upoznaju sa živim i neživim svetom oko sebe i pojavama koje nas okružuju.
Deca upoznaju biljke i životinje, neke njihove osobenosti kroz igru, posmatranje, dodir, miris, ukus, sluh to jest upotrebom svih čula; upoznaju se sa osobinama ljudi, delovima tela, odećom koju nosimo, hranom koju jedemo i pripremamo, sa osnovnim emocijama i načinima kako ih izražavamo i sl., a sve kroz aktiviranje svih čula.
vrtic-carobni-kutak-privatne-jaslice

Vrtić Čarobni kutak

Beograd, Cerak, Kadinjačka 109 011 2511014 | 064 2168830 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Čarobni kutak u jaslenu grupu prima decu od 12 meseci starosti.
Čarobni kutak je akreditovana predškolska ustanova.
Mogućnost upisa dece uz subvencije grada Beograda.
Radno vreme jaslica je svakog radnog dana od 7 do 18 časova.
vrtic-baby-palace-andjela-privatne-jaslice

Vrtić Baby Palace Anđela

Beograd, Banovo brdo, Nodilova bb/Pozeška 12 011 2547687
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
U BABY PALACE ANDJELA vaspitne grupe su kalendarski uslovljene i kada je reč o jaslenim grupama u njih idu deca do 3 godine.
Vaspitne grupe, uključujući i jaslene grupe, su male i pogodne za kvalitetan vaspitno-obrazovni rad i posvećenost svakom detetu od strane vaspitača.
Prema usvojenom standardu „BABY PALACE ANDJELA „ grupe broje do 12+1dece.
Baby Palace Andjela od samog osnivanja ima za cilj najviši kvalitet objekata, kako u smislu njihovog izgleda i sadržaja, tako i u smislu organizacije.
vrtic-snupi-i-carli-braun-privatne-jaslice

Vrtić Snupi i Čarli Braun

Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 90 011 3113003 | 064 6971345 |
PRIVATNE JASLE BEOGRAD.
Cilj nam je da kroz dobro odabrane aktivnosti u jaslicama utičemo na formiranje ličnosti svesne sebe i svojih potencijala, svoje društvene i prirodne sredine.
Atmosfera u vrtiću je porodična i mi smatramo da su ljubav , doslednost i pravila najbitniji u radu sa decom i da vode zdravom duhovnom i društvenom razvoju deteta. KADAR U JASLENOJ GRUPI.
U našem vrtiću rade isključivo vaspitači i medicinske sestre- vaspitači sa višom i visokom stručnom spremom.
Posebna pažnja se posvećuje praćenju novih tendencija u vaspitanju i obrazovanju dece.
Vaspitači su u obavezi da posećuju seminare i da nova saznanja inplementiraju u vaspitno obrazovni rad.
Radno vreme: Poludnevni boravak: 7:30h – 13h.
Dnevni boravak: 7:30h – 16h.
Celodnevni boravak: 7:30h – 17:30h.
vrtic-deciji-osmeh-privatne-jaslice

Vrtić Dečiji osmeh

Beograd, Surčin, Vojvodjanska 448a 065 2007878 | 066 478278 |
PRIVATNE JASLE BEOGRAD.
Privatne jaslice Dečiji osmeh se nalazi u Surčinu.
Vrtić se nalazi u novom i lepo uređenom prostoru površine 350 metara kvadratnih.
Rad u grupama.
Iskusni i brižni vaspitači.
Rad u prirodi.
Usluge logopeda.
decija-kuca-montesori-vrtic-privatne-jaslice

Dečija kuća Montesori vrtić

Beograd, Palilula, Kneza Danila 45 011 3341130 | 060 6286944 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Rad sa decom do tri godine.
Rad sa decom ovog uzrasta obuhvata razvoj socijalno- emocionalnih odnosa, motoričke aktivnosti, razvoj čula, intelektualni razvoj i jezičke aktivnosti.
Razvoj socijalno- emocionalnih odnosa uključije razvoj druželjubivosti, posmatranje aktivnosti drugova, saosećanje sa drugom, saradnju (iako su konflikt i rivalstvo česti), poznavanje svog tela i svesnost svoje ličnosti (ime, pol, delovi tela, upotreba ličnih zamenica, prepoznavanje svog lika u ogledalu ili sa fotografije).
U ovom uzrastu često dolazi do regresije u ponašanju, dete mokri u krevetu, priča kao beba, neposlušno je, ima napade besa, tvrdoglavo je i ljubomorno.
Važno je znati da je razlog ovakvog ponašanja ovladavanje emocijama i telesnim sposobnostima.
Sticanje samostalnosti vodi u konflikte, ponašanje okoline izaziva ljubomoru, a nesigurnost je rezultat nedovoljne pažnje.
Igre koje pomažu razvoj socijalno-emocionalnih odnosa su: odlaganje potreba i želja, igre ogledalima, igre spremanja i raspremanja, prepoznavanje emocija, igre pokušavanja, igre naloga i zadataka, igre opuštanja, slagalice, igre pantomine, uhvati me, voli - ne voli i druge.
privatni-vrtic-kamicak-i-drugari-privatne-jaslice

Privatni vrtić Kamičak i drugari

Novi Beograd, Nehruova 76 060 0512969
PRIVATNE JASLICE NA NOVOM BEOGRADU.
Jaslena grupa za decu od 1-3 godine.
privatni-vrtic-mali-princ-privatne-jaslice

Privatni vrtić Mali princ

Beograd, Zemun, Goce Delčeva 2 011 2695399 | 063 7024034 |
PRIVATNE JASLICE.
JASLENA GRUPA U VRTIĆU I JASLICAMA MALI PRINC.
"Mali princ" je vrtić po meri deteta, a da to bude tako, brine se visokoobrazovani, profesionalni kadar zaposlenih, dok je enterijer opremljen sadržajem i igračkama edukativnog karaktera.
Jaslice vodi osoba sa preko trideset godina radnog iskustva u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
decija-kuca-vrtic-bubamarica-privatne-jaslice

Dečija kuća vrtić Bubamarica

Beograd, Bežanijska Kosa, Trajka Rajkovića 4 011 4051524 | 060 5301589 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
JASLENA GRUPA OD 0 DO 3 GODINE.
Nega i vaspitni rad sa decom uzrasta do tri godine odvija se prema Pravilniku o opštim osnovama predškolskog programa, Osnovama programa nege i vaspitanja dece uzrasta do tri godine i Predškolskom programu Ustanove.
vrtic-vilin-vrt-privatne-jaslice

Vrtić Vilin vrt

Beograd, Kanarevo Brdo, Reljkovićeva 3 011 3514980 | 060 3924449 |
PRIVATNE JASLICE KANAREVO BRDO.
Posebno smo prilagodjeni poslovnim potrebama roditelja, pa je vrtić otvoren već od 06h ujutru, a radimo do 18h. Roditelji mogu biti sigurni da njihovo dete provodi vreme na lep i kvalitetan način, a takođe imaju redovan kontakt sa zaposlenima u vrtiću radi savršenog funkcionisanja i kontrole različitih potreba deteta. Svaki roditelj u svakom trenutku može dobiti preciznu informaciju o svom detetu i sugerisati u daljem individualnom radu.
Na taj način roditelji blisko sarađuju i učestvuju u planovima i razvoju svog deteta koje ono ostvaruje u dečijem kolektivu.
vrtic-eko-bajka-predskolska-ustanova-privatne-jaslice

Vrtić Eko bajka predškolska ustanova

Beograd, Voždovac, Braće Jerković 119a 011 3980244 | 011 3095595 | 011 3095185 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
PRIVATNE JASLICE NA VOŽDOVCU.
Jaslena grupa za decu uzrasta od 2 do 3 godine.
Boravak dece u vrtiću organizovan je kao poludnevni boravak od 7h do 12h i kao celodnevni boravak od 7h do 18h, svakim radnim danom.
Naš cilj je da deci obezbedimo srećno i bezbrižno detinjstvo, pripremimo ih za dalje školovanje, a u isto vreme im pomognemo da razviju svoj potencijal kako bi izrasli u samostalne i sposobne ljude.
Kod nas vlada prijatna i topla atmosfera, a prostor je ispunjen smehom.
Zato, dodjite da uživamo u odrastanju, jer kod nas je kao u bajci!
Deci je tokom dana obezbeđeno 4 obroka: doručak, ručak i dve užine.
Obroci su prilagođeni deci u saradnji sa ketering službom i sadrže sve one namirnice koje su potrebne za pravilan rast i razvoj.
Ukoliko je Vaše dete na posebnom režimu ishrane, postoji mogućnost pripreme adekvatnih obroka.
vrtic-druzionica-mastaonica-privatne-jaslice

Vrtić Družionica maštaonica

Beograd, Zemun, Gradski park 2 011 3771541 | 065 5598990 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Jaslice u vrtiću Družionica maštaonica.
Nalazimo se u Zemunskom parku, u hali Pinki-Zemun, na više od 250 m2 klimatizovanog i lepo uređenog prostora prilagođenog potrebama dece od najmlađeg uzrasta do polaska u školu!
vrtic-kung-fu-panda-privatne-jaslice

Vrtić Kung Fu Panda

Beograd, Borča, Zrenjaninski put 62a 060 4999663
UPIS DECE UZ SUBVENCIJU.
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
PRIVATNE JASLICE BORČA.
PRIVATNE JASLICE PALILULA.
AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA U BORČI, NA PALILULI.
Prijem dece u jaslenu grupu KUNG FU PANDA u Borči od navršenih 12 meseci starosti.
U jaslenoj grupi o bebama i deci brine stručno osoblje koje s punom pažnjom, predanošću i ljubavlju obavlja svoj posao.
privatni-vrtic-kucica-oblacic-privatne-jaslice

Privatni vrtić Kućica Oblačić

Beograd, Borča, Valjevskog odreda 106 011 3321723 | 064 6820001 | 063 7094252 |
PRIVATNE JEALICE BORČA.
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Jaslice Kućica Oblačić - mesto za srećno odrastanje dece.
Privatne jaslice u Borči.
obdaniste-kaja-i-paja-privatne-jaslice

Obdanište Kaja i Paja

Beograd, Vračar, Sinđelićeva 22a 060 4446833 | 061 3442101 | 011 2421052 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
JASLICE U OBDANIŠTU KAJA I PAJA.
U najranijem uzrastu deteta, najviše pažnje pridaje se nezi, higijeni i ishrani.
Dete u jaslicama stiče nova iskustva, adaptira se, socijalizuje i uči kroz igru.
Na taj način se podstiču različiti aspekti dečijeg razvoja.
Medicinska sestra-vaspitač je tu da boravak deteta u jaslenoj grupi učini sigurnim i zanimljivim, da blagovremeno i odgovarajuće reaguje na potrebe deteta i pomaže u adaptaciji i socijalizaciji.
Takođe podstiče i usmerava ali i dozvoljava da dete izrazi svoju maštu, kreativnost i istraživački duh.
Jaslena grupa postepeno sarađuje sa starijom-vrtićkom grupom i kroz takvu interakciju podstiču se prve radne navike kao i emocionalni, socijalni, kognitivni razvoj.
Dnevne aktivnosti kao i ishrana usklađeni su uzrastu i individualnim potrebama svakog deteta.
vrtic-cvetic-srecko-privatne-jaslice

Vrtić Cvetić Srećko

Beograd, Voždovac, Vojvode Stepe 490/1 011 3948505 | 065 8066778 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
JASLICE CVETIĆ SREĆKO.
Radimo svakog radnog dana od 06-18h.
Vrtić se nalazi u jednom od najlepših i najčistijih krajeva Voždovca, na nadmorskoj visini od 300m, u Ulici Vojvode Stepe 490/1.
Raspolažemo sa 300m2 luksuzno opremljenog prostora, prilagođenog potrebama dece.
Upis u jaslice se vrši tokom cele godine.
Prilikom upisa neophodno je dostaviti bris grla i nosa, kao i potvrdu lekara da dete može da ide u kolektiv.
decija-zemlja-cuda-privatne-jaslice

Vrtić Dečija Zemlja Čuda

Beograd, Zemun, Borhesova 21 065 4558856
PRIVATNE JASLE U BEOGRADU.
Jaslena grupa u vrtiću Dečija zemlja čuda.
Čuvanje beba i dece najmlađeg uzrasta omogućeno Vam je u privatnim jaslicama u okviru vrtića Dečija zemlja čuda u Beogradu.
Pristupamo svakom detetu individualno i sa puno pažnje jer svako od nas je individua za sebe, ima svoj tempo, način i put razvoja.
vrtic-panda-privatne-jaslice

Vrtić Panda

Beograd, Palilula, Bistrička 28 011 7290070 | 065 4506119 |
PRIVATNE JASLICE PALILULA.
JASLICE BEOGRAD, UPIS UZ SUBVENCIJU.
JASLICE U VRTIĆU PANDA.
čuvanje fizičkog zdravlja.
stimulisanje razvoja pokreta.
ovladavanje motorikom.
podsticanje celovitog senzornog i perceptivnog razvoja.
razvijanje navika telesne higijene, uzimanja hrane, obavljanja male i velike nužde.
Emocionalno-socijalni razvoj:.
očuvanje spontanosti i iskrenosti deteta u kontaktu sa svetom.
negovanje otvorenosti deteta za doživljaje.
pružanje pomoći u sticanju slike o sebi i sticanju poverenja u svoje sposobnosti.
pomaganje detetu u usvajanju osnovnih normi ponašanja u okviru moralnih vrednosti.
podsticanje dece na zajedničko obavljenje aktivnosti u cilju razvoja zajedništva.
podsticanje osećanja zadovoljstva i radosti kod deteta.
Saznajni razvoj.
podsticanje i negovanje prirodne radoznalosti deteta u odnosu na svet koji ga okružuje.
negovanje osetljivosti na utiske i podsticanje motivacije za postavljanje pitanja.
podsticanje rešavanja problema na polju senzomotorne inteligencije.
podsticanje i bogaćenje dečjeg govora kao sredstva za komunikaciju i sticanje saznanja.
podsticanje razvoja perceptivnih sposobnosti.
stvaranje povoljnih uslova za formiranje saznajnih pojmova kroz praktične aktivnosti.
montesori-vrtici-meda-privatne-jaslice

Montesori vrtići Meda

Beograd, Stari Grad, Braće Jugovića 17 011 3036061 | 065 2315876 |
PRIVATNE JASLICE U BEOGRADU.
Briga o našim najmlađim mališanima.
Cenovnik
vrtic-igraonica-avantura-privatne-jaslice

Vrtić Avantura

Beograd, Voždovac, Pazinska 16a 066 8888889
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD.
Jaslice (od 9 meseci do 2 godine).
Rad sa ovom grupom ostvarice medecinski radnik i vaspitac.
Poludnevni boravak ukljucuje: 5-časovni boravak (od 8 do 13 ili od 10 do 15 časova), Sve aktivnosti koje su planom i programom predvidjene, Sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću ( doručak, voćna užina, ručak, užina ).
Celodnevni boravak uključuje : Boravak dece od 07 do 18 časova, Sve aktivnosti koje su planom i programom predviđene (logoped, medicinska sestra - dva puta nedeljno), 4 obroka (doručak, voćna užina, ručak, užina).
privatni-vrtic-dediks-privatne-jaslice

Privatni vrtić Dediks

Beograd, Borča, Kikindska 9 011 3322175
PRIVATNE JASLICE BORČA.
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD. Nega i vaspitanje dece uzrasta od jedne do dve godine realizuje se stvaranjem bezbedne i podsticajne vaspitne sredine u kojoj će dete sticati iskustvo po svom vaspitnom programu, otkrivajući sebe i svet koji ga okružuje.
Rad se odvija kroz sistem aktivnosti i igara sa sadržajima koji podstiču sve aspekte razvoja dece ranog uzrasta – fizičko-senzorni, socio-emocionalni i saznajni razvoj.
deciji-vrtic-cvetic-repic-privatne-jaslice

Dečiji vrtić Cvetić Repić

Beograd, Savski venac, Labska 3 011 3692250
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD DEČIJI VRTIĆ CVETIĆ REPIĆ Kutak za najmlađe osmišljen je sa posebnom ljubavlju.
privatni-vrtic-nojeva-barka-privatne-jaslice

Privatni vrtić Nojeva Barka

Beograd, Zvezdara, Slobodanke Danke Savić 31 011 2424548 | 069 2424548 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ NOJEVA BARKA Jaslena grupa formirana je za decu uzrasta od 1 do 2 i po godine.
Pored svih ostalih prostorija koje im stoje na raspolaganju, grupa ima i svoju prostoriju koja je po veličini i sadržaju prilagođena deci ovog uzrasta.
Grupa može da primi sedmoro dece.
Za većinu dece ovog uzrasta, odlazak u vrtić predstavlja prvu dužu separaciju od roditelja, posebno od majke, zbog toga je za nas veoma važno da u grupi stvaramo atmosferu u kojoj deca mogu da se osete sigurno i samopouzdano – da mogu da dožive vrtić kao svoj drugi dom, koji dele zajedno sa ostalim drugarima.
Za vreme boravka u vrtiću deca slušaju priče, igraju se uz pesmice, uče osnovne oblike, boje i životinje.
Slikaju, igraju se sa plastelinom.
Kroz igru, crtanje i pesmice, sa decom radimo na razvijanju motorike, moći zapažanja i govora.
privatni-vrtic-vini-pu-privatne-jaslice

Privatni vrtić Vini Pu

Novi Beograd, Gandijeva 114v 011 3189424 | 063 8124124 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ VINI PU U prijatnom ambijentu naših jaslica, vrtića i predškolskog sprovodimo programe prilagođene uzrastu deteta.
Negujemo drugarstvo, toleranciju, ljubav i razumevanje. Predškolska ustanova sa tradicijom od 15 godina, osnovana novembra 2001 godine. Brinemo o zdravlju dece, u vrtiću deci serviramo zdrave, izbalansirane obroke. Jaslice Vini Pu od 12 meseci!
Cenovnik
vrtic-sunny-kids-privatne-jaslice

Vrtić Sunny Kids

Beograd, Vračar, Mileševska 3a 011 2431144 | 069 2138357 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ SANNY KIDS O deci u svakoj od grupa brine po jedan vaspitač (grupe mogu biti maksimalno sa 15 dece), grupe su male i omogućavaju medicinskim sestrama i vaspitačima da individualno pristupe svakom detetu
vrtic-dediks-kids-privatne-jaslice

Vrtić Dediks Kids

Beograd, Borča, Kikindska 9 011 3322175
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ DEDIKS KIDS Kod dece podstičemo intelektualne i komunikativne sposobnosti, logičko-matematičko mišljenje, govorne, muzičke, likovne i dramske sposobnosti, socioemocionalni razvoj i razvoj motorike.
Uz nas će mališani graditi čvrst temelj za dalje usavršavanje.
vrtic-svrca-privatne-jaslice

Vrtić Švrća

Beograd, Banjica, Baštovanska 56a 011 4087884 | 064 2650682 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ ŠVRĆA Kao privatna predškolska ustanova, ŠVRĆA je prijatno i bezbedno mesto na kom će se vaše dete osećati bezbrižno i prihvaćeno, a ujedno i razviti svoje sposobnosti kroz najrazličitije osmišljene aktivnosti.
vrtic-iskra-privatne-jaslice

Vrtić Iskra

Beograd, Voždovac, Bulevar JNA 9 064 9693404 | 064 4935050 |
PRIVATNE JASLICE BEOGRAD VRTIĆ ISKRA U lepom ambijentu, okružen zelenilom i travnatim dvorištem, nalazi se prijatan prostor vrtića „Iskra“ prilagođen boravku Vaše dece.
LOKACIJE
Privatne jaslice Srbija:
Privatne jaslice Čačak
Privatne jaslice Futog
Privatne jaslice Gornji Milanovac
Privatne jaslice Kragujevac
Privatne jaslice Kraljevo
Privatne jaslice Kruševac
Privatne jaslice Loznica
Privatne jaslice Niš
Privatne jaslice Novi Sad
Privatne jaslice Pančevo
Privatne jaslice Paraćin
Privatne jaslice Sombor
Privatne jaslice Sremska Mitrovica
Privatne jaslice Subotica
Privatne jaslice Valjevo
Privatne jaslice Zrenjanin
Privatne jaslice-2
Privatne jaslice su namenjene čuvanju beba do treće godine. U zavisnosti od uređenja i organizacije privatne jaslice imaju ograničenje koliko beba mora najmanje da ima meseci da bi bila primljena u jaslice. U privatnim jaslicama se o bebama brinu medicinske sestre i vaspitači koji su školovani za brigu o bebama. Bebe se hrane, presvlače, spavaju a kad su budne sa njima se igra i pevaju im se pesmice. Sve je više žena koje nakon jednogodišnjeg porodiljskog bolovanja moraju da se vrate na posao, a neke čak i ranije. Zbog toga je usvojen Zakon koji daje mogućnost da se i deca od šest meseci upišu u jasle. I pedijatri smatraju da nije pametno odvajati bebu od majke u pomenutom uzrastu (od šest meseci do godinu dana), jer je još fiziološki vezana za nju, ne ide na nošu, i nezrela je za kolektiv u svakom pogledu. Mnoge bebe sisaju u tom periodu, a tada se uvodi i adaptirano mleko i nemlečna hrana, zbog čega treba pratiti reakcije bebinog organizma na namirnice i eventualnu pojavu alergije. Ali već od navršenih godinu dana beba je spremna za kolektiv i za zdravo funkcionisanje u njemu. Da bi bebe mogle da borave u jaslicama, neophodno je da postoji adekvatna oprema u samom prostoru, a zatim i edukovane kuvarice koje će da pripremaju obroke za njih. To su deca koja još jedu usitnjenu hranu, kašice... i sve to treba da bude kvalitetno. Deca jaslenog uzrasta su posebno osetljiva na infekcije, bolešljiva... Da biste detetu obezbedili što kvalitetnije odrastanje u jaslama, najbolje je da nadjete Jasle koje pokrivaju sve vaše standarde.
Back to Top